Otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone! Czerwionka-Leszczyny 2019 | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Aktualności/Otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone! Czerwionka-Leszczyny 2019

Otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone! Czerwionka-Leszczyny 2019

Aktualności 15 Marca 2019

Poniżej zostały przedstawione konkursy ofert ogłoszone przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionki - Leszczyn w 2019 roku. Każdy konkurs ma uzasadniony cel społeczny, określony czas i kwotę na realizację zadania. Jest w czym wybierać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Podobne wiadomości:

do góry