Mała inicjatywa 2019 - nabór wniosków | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Aktualności/Mała inicjatywa 2019 - nabór wniosków

Mała inicjatywa 2019 - nabór wniosków

Aktualności 14 Maja 2019

Wychodzimy naprzeciw organizacjom pozarządowym i działaczom lokalnym, którzy chcą pobudzać aktywność mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny. Z dniem 15 maja 2019 rozpoczynamy nabór wniosków i będzie on trwał do 15 czerwca. 

 

Ogłaszamy nabór wniosków w konursie  "Mała inicjatywa". W ramach konkursu można uzyskać dotacje na zadania z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji o wysokości do 1 000,00 zł.

Wnioskodawca, ubiegający się o grant, może występować jako grupa nieformalna, osoba prawna lub organizacja pozarządowa. W konkursie można zgłosić tylko jedną inicjatywę, a wnioskodawcy niepełnoletni muszą posiadać pełnoletniego opiekuna oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Wybrane inicjatywy muszą zachować zgodność z regulaminem, a także spełniać określone warunki:

- pomysł inicjatywy powinien być autorskim pomysłem Wnioskodawcy,
- inicjatywa ma zakładać współpracę z Organizatorem,
- zadanie powinno angażować mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- inicjatywa nie może mieć charakteru komercyjnego.
Projekty można składać w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2019, wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Wypełnione komputerowo dokumenty, stanowiące załącznik do regulaminu, można złożyć:

- osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych, w godzinach otwarcia (harmonogram pracy dostępny jest na stronie internetowej Centrum),
- za pośrednictwem poczty, na adres: COP w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
- w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów)  na adres: ngo.czerwionka@gmail.com (mail zatytułowany: Formularz zgłoszeniowy Mała inicjatywa).
Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się tutaj.

Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego lub kilku projektów. Całkowita kwota przeznaczona na realizację inicjatyw wynosi 1.000,00 zł.

Informacji o wynikach konkursu pojawi się na stronie COP-u do 26 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Projekt “Razem Możemy Więcej - Centrum Organizacji Pozarządowych Czerwionce-Leszczynach” jest realizowany przez GaSzo i KS DECOR Bełk i współfinansowany z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Podobne wiadomości:

do góry