Cyfrowa Czerwionka - Obywatel IT | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Aktualności/Cyfrowa Czerwionka - Obywatel IT

Cyfrowa Czerwionka - Obywatel IT

Aktualności 29 Kwietnia 2019

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia poprawiające kompetencje cyfrowe mieszkańców w następujących modułach:

  • "Rodzic w Internecie"- przygotowanie rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci,
  • "Mój biznes w sieci" - przygotowanie do otwarcia własnego biznesu w sieci,
  • "Moje finanse i transakcje w sieci" - załatwianie spraw za pośrednictwem internetu,
  • "Działam w sieciach społecznościowych" - poznanie funkcjonowania sieci społecznościowych i nabycie umiejętności korzystania z nich,
  • "Tworzę własną stronę internetową (blog)" - nabycie umiejętności związanych z tworzeniem stron internetowych,
  • "Rolnik w sieci" - aplikacje, informacje i e-usługi dla rolników w sieci,
  • "Kultura w sieci" - poznanie zasobów edukacyjnych oraz zasobów kultury z legalnych źródeł.

Opis poszczególnych modułów szkoleniowych

W projekcie weźmie udział 144 mieszkańców powyżej 25 roku życia z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Realizacja projektu: 2 listopada 2018r. - 31 lipca 2019r.

Wartość dofinansowania: 80 640,00 zł (100%)

 

Więcej informacji: https://www.czerwionka-leszczyny.pl/sprawy-mieszkancow/cyfrowa-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny

do góry