Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2019 roku. | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2019 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2019 roku.

Aktualności 12 Grudnia 2018

W dniu 4 grudnia 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 652/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2019 roku.

Konkurs projektów obejmuje realizację następujących zadań:

1. Realizacji programów szkolenia sportowego.
2. Zakupu sprzętu sportowego.
3. Pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach.
4. Pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
5. Sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 
Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/index.html

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 350 000,00 zł.

Wnioski muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wzory wniosków są dostępne bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19, tel. 32 43 12 251 lub na stronie internetowej: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/ogloszenia

Wnioski na realizację w/w projektów należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 w terminie do 19 grudnia 2018 roku do godz. 10.00.

Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Przypomina się o dołączeniu do wniosków wszystkich załączników.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 652/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2019 roku.

2. Uchwała Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku).

3. Wzór wniosku (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku) - wersja edytowalna.

Podobne wiadomości:

do góry