Gala Wolontariatu 2018 w Czerwionce-Leszczynach | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Aktualności/Gala Wolontariatu 2018 w Czerwionce-Leszczynach

Gala Wolontariatu 2018 w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 7 Grudnia 2018

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest zawsze świetną okazją do tego, by pokazać jak wielkie znaczenie w życiu odgrywają osoby zaangażowane w pracę na rzecz naszych małych społeczności. Jest to też idealny czas dla samych wolontariuszy, by pochwalić się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcić do współudziału w ciekawych i inspirujących projektach.

W tym roku GaSzo razem z KS Decor Bełk mieli ogromną przyjemność zorganizować gminą Galę Wolontariatu w Czerwionce-Leszczynach. Uroczystość odbyła się 5 grudnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. Na sali widowiskowej zgromadzili się przedstawiciele NGO, Samorządu i Biznesu, by wspólnie podziękować działaczom za ich trud i zaangażowanie w wykonywaną pracę dla lokalnej społeczności. Na sali nie zabrakło: przedstawicieli Starostwa  Powiatu Rybnickiego - Wicestarosta Marek Profaska, Przewodniczącego Rady Bernarda Strzody. W tym dniu byli także z nami Dyrektorzy i kierownicy jednostek miejskich, Radni Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

“Niezmiernie nam miło, że w uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Panem Burmistrzem Wiesławem Janiszewskim na czele, naczelnicy wydziału, szczególnie osoby z którymi współpracujemy na co dzień - czyli z Panią Pełnomocnik ds. Społecznych, Aleksandrą Chudzik i pracownikami Wydziału Spraw Społecznych” - podkreślają operatorzy Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach.

Zasłużonym wolontariuszom, którzy działają na rzecz naszej lokalnej społeczności, wręczono pamiątkowe statuetki oraz podziękowania. Natomiast po części oficjalnej odbył się koncert zespołu Pilár oraz bankiet przygotowany przez podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czerwionka-Leszczyny.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor, Marioli Czajkowskiej oraz wszystkim pracownikom MOK-u, w szczególności Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach, za wkład i pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia oraz wsparcie podczas realizacji projektów kulturalnych na terenie gminy.

 

Nominowani do tytułu wolontariusza w roku 2018

Maria Jasiek
Hufiec ZHP Czerwionka-Leszczyny

Druhna Maria prowadzi dokumentację osobową instruktorów i nadzoruje prawidłowy przebieg informacji w hufcu. Na co dzień służy swoim 45 letnim doświadczeniem, które nabyła podczas warsztatów, szkoleń i innych form aktywności. Jest członkiem Komisji Stopni Instruktorskich. Jej głównym zadaniem jest przygotowanie młodych ludzi do pełniania funkcji wolontariusza - wychowawcy oraz pozyskiwanie środków na działalność statutową organizacji.

Beata Strzelczyk
OSP Książenice

Reaktywowała Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Książenicach. Była odpowiedzialna za przeprowadzenie szeregu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wśród młodzieży i dorosłych. Zajmowała się również pozyskiwaniem środków zewnętrznych na rozwój stowarzyszenia oraz współorganizowała imprezy kulturalne (festyny, zabawy taneczne, jubileusze).

Jakub Rybok
Stowarzyszenie Redukowania Bierności

Kuba współpracuje w ramach inicjatywy „Szlachetna Paczka”. Obecnie znajduje się w gronie osób odpowiadających za realizację projektu rozwoju wolontariatu w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny - program Blask.

Urszula Menżyk
Stowarzyszenie Luxtorpeda

Pani Urszula pracowała w zespole organizującym “Rodzinny Festiwal Biegowy Grill+Run=Fun 20181” oraz pracowała nad projektem dotyczącym kursu jazdy na rolkach. Była również wolontariuszką podczas rajdu na orientację “Na przijmo bez Gaszowice”. W tym roku również pełniła nadzór nad kursem nauki gry w Speed-ball oraz dokumentacją stowarzyszenia.

Natalia Cichy
Stowarzyszenie Kendżi

Pani Natalia opiekuje się zwierzętami uczestniczącymi w terapii. Przede wszystkim przygotowuje zwierzęta - dba o stan fizyczny i pielęgnację czworonożnych podopiecznych. Pomaga w organizacji oraz promocji Stowarzyszenia. Natalia wzięła czynny udział przy kontynuacji programu “Motywacja poprzez darmowe konsultacje”. Projekt miał na celu pomoc osobom niepełnosprawnym do 26 r. ż. uzyskiwać maksymalną sprawność, na jaką pozwala ich schorzenie.

Bożena Mielnik
Warsztat Terapii Zajęciowej

Pani Bożena od 5 lat prowadzi festyn na Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz dba o oprawę artystyczną tego wydarzenia.

 

Henryk Krotofil
Koło PTTK “Ramża”

W 2018 roku prowadził wycieczki górskie dla dzieci z szkół naszej gminy. Jako wolontariusz prowadził wszystkie wyjazdy rowerowe organizowane przez MOSiR. Jako instruktor narciarstwa, w czasie wyjazdów, uczy dzieci jazdy na nartach oraz udzielał wskazówki osobom dorosłym. Wielokrotnie pełnił funkcję opiekuna podczas wyjazdów na łyżwy.

Ewa Kluczniok
Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn “Dzwon”

Pani Ewa przygotowała dwa projekty, które otrzymały akceptację i dofinansowanie z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tj.: ,,Jesteśmy częścią przyrody - kontynuacja” oraz ,,Przez pamięć i dziedzictwo do integracji".

Katarzyna Laska
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

Pani Kasia, z pochodzenia radlinianka, jednak swe serce oddała naszemu sołectwu. W 2018 wzięła czynny udział w organizacji wydarzeń realizowanych przez stowarzyszenie na terenie Bełku, w tym: Gali Disco Polo, Dniu Piłkarza, Ulicówce czy Dożynkach Sołeckich. Kasia przygotowywała również materiały informacyjne i biurowe do realizacji projektów. Jest pomysłodawczynią życia naszej organizacji.


Grzegorz Brząkalik
Klub Sportowy “DECOR” Bełk

Grzegorz Brząkalik jest czynnym członkiem Klubu Sportowego „Decor” Bełk. Pełni funkcję kasjera oraz służby informacyjnej podczas zawodów rozgrywanych na stadionie w Bełku przy Głównej 28. Na co dzień natomiast pomaga przy właściwym utrzymaniu obiektu oraz dba o stan techniczny sprzętu ogrodniczego.Fundacja GaSzo

Beata Bujoczek

Od wielu lat działa na rzecz swojej małej społeczności, czynnie angażuje się w życie mieszkańców pomagając wolontariacko podczas zbiórek publicznych. Pomimo młodego wieku chcęć działania motywuję ją do pokonywania kolejnych barier i wychodzenia z stref komfortu. Mowa tutaj o naszej niezastąpinej Beacie Bujoczek, absolwentce Uniwerytetu Ekonomicznego, która idealnie łączy życie zawodowe, pracę na rzecz małej ojczyzny oraz rozwój osobisty. W tym roku Beata napisała i pozyskała pierwsze środki na realizację zadania publicznego w ramach programu Działaj Lokalnie. Turniej Wsi, który odbył się we wrześniu tego roku, został zrealizowany z inicjatywy 3 pomysłowych kobiet: Dominiki Baranowicz, Karoliny Blachy Cieślik, Beaty Bujoczek, która była liderką zespołu.

SZKOŁY i JEDNOSTKI

_______________________

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
Alicja Pilch

Alicja wraz z koleżanką brała udział w akcjach wolontaryjnych, wykonując zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Inne zadania w jakie była zaangażowana to pomoc w VIII Olimpiadzie Sportowej Placówek Integracyjnych i Specjalnych, pomagała przygotować Szlachetną Paczkę, Wolontariat dla Alanka, koncert bożonarodzeniowy w Domu Pogodnej Starości w Bełku, kiermasz adwentowy i balik dla dzieci niepełnosprawnych.


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
Karolina Różanowska

Karolina wraz z koleżanką brała udział w akcjach wolontaryjnych, wykonując zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Inne zadania w jakie była zaangażowana to pomoc w VIII Olimpiadzie Sportowej Placówek Integracyjnych i Specjalnych, pomagała przygotować Szlachetną Paczkę, Wolontariat dla Alanka, koncert bożonarodzeniowy w Domu Pogodnej Starości w Bełku, kiermasz adwentowy i balik dla dzieci niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach - Gimnazjum nr 2 połączone z SP 3
Kornelia Szczęsny

Kornelia wzięła udział w akcjach wolontaryjnych, wykonując zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych oraz wspierające ideę wolontariatu pomagając w m.in. Turnieju sportowym “Uśmiech” w Zespole Szkół Specjalnych, kiermaszu adwentowym i wielkanocnym dla dzieci niepełnosprawnych, nocy muzeów w Czernicy, przeglądzie teatralnym i recytatorskim “Bliskie Spotkania”, pikniku integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, akcji “Pierniczek”, grze w wolontariat-Polichrom, akcji “Wszystkie kolory  świata”-szycie laleczek dla UNICEF.


Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach
Klaudia Kubies

Klaudia działała wolontariacko w 2018 roku w ramach organizacji Szlachetnej Paczki, zbiórce rzeczy do Domu Dziecka, pomocy szkolnych wydarzeń, wyjazdu do Domu Spokojnej Starości, pomocy w realizacji festynu Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, wsparciu akcji Filipowe Kilometry, pomocy w organizowaniu akcji Amnesty International, pomocy w organizacji zawodów dla osób niepełnosprawnych. Wspierała także akcję „Jestem głosem tych co nie mówią”.

Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach
Ewelina Wawrzynek
Wolontariuszka byłego Gimnazjum nr 2 obecnie SP 3 w Leszczynach, aktywnie angażowała się w pracę na rzecz wolontariatu w Zespole Szkół Specjalnych w Leszczynach. Brała udział w akcjach wolontaryjnych, wykonując zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz zadania wspierające ideę wolontariatu na co dzień pomagając m.in. w turnieju sportowym “Uśmiech”, kiermaszu wielkanocnym i adwentowym, baliku karnawałowym dla dzieci niepełnosprawnych, przeglądzie teatralnym i recytatorskim, nocy muzeów w Czernicy, pikniku integracyjnym.

 

Szkoła Podstawowa w Książenicach
Roksana Przybysz

Roksana w 2018 roku pomagała podczas zbiórki dla Alanka, Jarmarku Wielkanocnego, Festynu Rodzinnego Klubu Sportowego z Leszczyn. Wsparła także takie wydarzenia jak “Wielka Muzyczna Pomoc” w Niedobrzycach oraz pomagała podczas zbiórki dla Pawła Reki w czasie meczu na stadionie ROW-u Rybnik.

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach
Ireneusz Piontek
Pan Ireneusz brał czynny udział w zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Czynnie poszukiwał właścicieli zwierząt zagubionych, podejmował działania zmierzających do humanitarnego traktowania zwierząt znalezionych i bezdomnych oraz zorganizował akcje zachęcające do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami. Współpracował także z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest opieka nad zwierzętami.

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wolontariusz Dorota Kamińska

Pani Dorota w 2018 roku opiekowała się chorymi i bezdomnymi zwierzętami, poprzez dokarmianie ich oraz dbała o dostarczanie im wody w upalne dni. Ponadto starała się znaleźć właścicieli zwierząt, które zaginęły.

 

Podobne wiadomości:

do góry