Mała inicjatywa - konkurs grantowy | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Aktualności/Aktualności COPu/Mała inicjatywa - konkurs grantowy

Mała inicjatywa - konkurs grantowy

Aktualności COPu 13 Lipca 2018

Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach wychodzi naprzeciw organizacjom pozarządowym i działaczom lokalnym, którzy chcą pobudzać aktywność mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny.

COP w Czerwionce-Leszczynach ogłasza konkurs grantowy pn.: "Mała inicjatywa - konkurs aktywizujący mieszkańców". W ramach "Małej inicjatywy" można uzyskać dotacje na zadania z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji o wysokości do 1000 zł.


Wnioskodawca, ubiegający się o grant, może występować jako grupa nieformalna, osoba prawna lub organizacja pozarządowa. W konkursie można zgłosić tylko jedną inicjatywę, a wnioskodawcy niepełnoletni muszą posiadać pełnoletniego opiekuna oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Wybrane inicjatywy muszą zachować zgodność z regulaminem, a także spełniać określone warunki:

  • pomysł inicjatywy powinien być autorskim pomysłem Wnioskodawcy,
  • inicjatywa ma zakładać współpracę z Organizatorem,
  • zadanie powinno angażować mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  • inicjatywa nie może mieć charakteru komercyjnego.

Projekty można składać w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia 2018 r., wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Wypełnione komputerowo dokumenty, stanowiące załącznik do regulaminu, można złożyć:

  • osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych, w godzinach otwarcia (harmonogram pracy dostępny jest na stronie internetowej Centrum),
  • za pośrednictwem poczty, na adres: COP w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  • w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów)  na adres: ngo.czerwionka@gmail.com (mail zatytułowany: Formularz Zgłoszeniowy Mała inicjatywa).

Regulamin konkursu jest dostępny, do pobrania wraz z załącznikami.

REGULAMIN

Komisja Konkursowa, w skład której będą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu miasta i pracowników Operatora, dokona wyboru jednego lub kilku projektów. Całkowita kwota przeznaczona na realizację inicjatyw wynosi 1.000,00 zł.

Informacji o wynikach konkursu pojawi się na stronie COP-u do 25 sierpnia 2018 r. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Projekt “Razem Możemy Więcej - Centrum Organizacji Pozarządowych Czerwionce-Leszczynach” jest realizowany przez GaSzo i KS DECOR Bełk i współfinansowany z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Podobne wiadomości:

do góry