Dofinansowanie w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna w trzech naborach | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Aktualności/Dofinansowanie w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna w trzech naborach

Dofinansowanie w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna w trzech naborach

Aktualności 17 Lipca 2018

Przed organizacjami kolejna szansa na otrzymanie dofinansowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje blisko 50 milionów złotych na działania, które określa główny cel projektu - podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

W szczególności w zakresie:

 • ochrony atmosfery i klimatu;  
 • bezpieczeństwa ekologicznego;  
 • ochrony przed hałasem;  
 • ochrony przed promieniowaniem jonizującym;  
 • gospodarki odpadami;  
 • różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych;  
 • ochrony krajobrazu;  
 • racjonalnego gospodarowania zasobami;  
 • racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych;  
 • ochrony wód i gospodarki wodnej;  
 • ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego;

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Budżet na realizację celu programu wynosi do 148 190,7 tys. zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania - do 138 190,7  tys. zł;
 • dla zwrotnych form dofinansowania - do 10 000 tys. zł.

W ramach konkursu zostaną ogłoszone trzy nabory, włącznie do 21 grudnia 2018 r.

Więcej informacji dla zainteresowanych można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

Podobne wiadomości:

do góry