O projekcie | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/O projekcie

O projekcie

Projekt “Razem Możemy Więcej - Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach” jest realizowany w partnerstwie GaSzo z KS DECOR Bełk.

Czas realizacji od 16 marca 2018 do 31 grudnia 2019

Projekt stanowi odpowiedź na zgłoszone i wielokrotnie omówione potrzeby lokalnego środowiska organizacji pozarządowych i liderów społecznych. Uczestnicy projektu mają realny wpływ na kształtowanie swojego udziału w projekcie poprzez wybór ścieżki szkoleniowej, doradztwa specjalistycznego, ogólnego czy udziału w warsztatach.

Działania w ramach projektu mają na celu zaangażowanie lokalnej społeczności, zarówno osoby fizyczne (wolontariuszy), liderów organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców, do wspólnej aktywności na rzecz lokalnej społeczności.

Do głównych działań COP należy zapewnienie Korzystającym z COP dostępu do jego infrastruktury oraz wsparcia merytorycznego, w postaci:

 • doradztwa ogólnego i specjalistycznego,
 • organizacji szkoleń ogólnych i specjalistycznych,
 • służenia pomocą techniczną i organizacyjną Korzystającym,
 • prowadzenia działań animujących społeczność lokalną do większej aktywności społecznej,
 • prowadzenia działań integrujących, sieciujących organizacje pozarządowe z terenu Czerwionki-Leszczyn,
 • prowadzenia zakładki dotyczącej działalności społecznej organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • prowadzenia działań aktywizujących i podnoszących kompetencje młodzieży, zwłaszcza w zakresie promocji i prowadzenia wolontariatu młodzieży, 
 • przeprowadzenia diagnozy oraz sporządzenia raportu dot. struktury wolontariatu w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny,
 • organizacji konkursu aktywizującego mieszkańców - Mała Inicjatywa,
 • przeprowadzenia działań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku,
 • organizacji Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Gali Wolantariusza, 
 • budowania wewnątrz i międzysektorowej współpracy. 

Wydarzenia w 2018 roku:

 • Gotowi do startu - wznowienie działalności COPu - 11 kwietnia
 • Szkolenie specjalistyczne “RODO dla NGO” - 21 kwietnia
 • Grill organizacji - 24 sierpnia (proponowany termin)
 • Festiwal Organizacji Pozarządowych - 15 września
 • Gala Wolontariusza - 5 grudnia
do góry