Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rady Pożytku Publicznego rozumiemy grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie, opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta rada działa.

Więcej

W Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny dnia 24 marca 2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na wniosek organizacji pozarządowych powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. (Zarządzenie)
Artykuł na stronie Urzędu

 

W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji (2015-2017) wchodzą:

Przewodniczący: Marcin Stempniak – przedstawiciel Funduszu Lokalnego RAMŻA
Wiceprzewodnicząca: Jolanta Szejka – przedstawicielka Rady Miejskiej
Sekretarz: Krystyna Jasiczek – przedstawiciel Burmistrza, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta

Pozostali członkowie:

Adrian Strzelczyk – przedstawiciel Burmistrza
Agnieszka Ganiek – przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca im. Gen. Walerego Wróblewskiego
Beata Frycz – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej JESTEM Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Grzegorz Wolny – Przedstawiciel Rady Miejskiej
Jacek Wowra – przedstawiciel Stowarzyszenia „Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny”
Wojciech Pukowiec – przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „Orkiestra Dębieńsko”

RDPP  funkcjonuje w oparciu o przyjęty regulamin.

Harmonogram spotkań

 

Protokoły zrealizowanych spotkań:

1. Nr 1/2015 z 08 kwietnia 2015 r.

2. Nr 2/2015 z 20 kwietnia 2015 r.

3. Nr 3/2015 z 18 maja 2015 r.

4. Nr 4/2015 z 8 września 2015 r.

5. Nr 5/2015 z 8 grudnia 2015 r.

6. Nr 6/2016 z 3 marca 2016 r.

7. Nr 7/2016 z 6 czerwca 2016 r.

8. Nr 8/2016 z 6 września 2016 r.

 

KONTAKT :

grdpp@czerwionka-leszczyny.com.pl

Przewodniczący – Marcin Stempniak: 609 234 080
Wiceprzewodnicząca  – Jolanta Szejka: 606 417 424
Sekretarz – Krystyna Jasiczek: 32 431 22 51

Open Pop-up