Patronaty

Patronat Honorowy Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom (imprezom, wydarzeniom) o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może zdecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom organizowanym poza granicami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji Gminy i Miasta.

Prawo przyznania Patronatu jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć, przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

DO POBRANIA

  • Zarządzenie Nr 555/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2014 roku wraz załącznikami w sprawie regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny POBIERZ  
  • Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny POBIERZ 
  • Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia POBIERZ 
  • Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór) POBIERZ
Open Pop-up