Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej” jest prowadzony przez troje oferentów, którzy w ramach współpracy podjęli się realizacji zadania:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Stowarzyszenie Redukowania Bierności

Fundusz Lokalny „Ramża”

Zadanie zostało zlecone w ramach realizacji zadania publicznego przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

Centrum wspiera środowisko organizacji pozarządowych oraz aktywność grup nieformalnych i osób (głównie młodzieży) poprzez oferowanie zaplecza infrastrukturalnego (pomieszczeń, sprzętu informatyczn0-elektronicznego)  oraz wsparcia merytorycznego. W Centrum można skorzystać z pomocy doradcy w zakresie różnych obszarów funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz z pomocy doradców specjalistycznych, np. prawników, księgowych, specjalistów ds. marketingu, kadr, pomocy informatycznej.
W miarę możliwości organizujemy ciekawe wydarzenia dotyczące aktywności społecznej oraz prowadzimy oczekiwane przez członków organizacji szkolenia.

Centrum ma za zadanie poszerzać wiedzę o trzecim sektorze, szczególnie nt. funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych. Publikujemy informacje o aktywności lokalnego sektora, rozbudowujemy bazę podmiotów, kontaktujemy mieszkańców z aktywnymi organizacjami.

Inicjujemy ciekawe projekty i jesteśmy otwarci na wspieranie nowych inicjatyw. W Centrum staramy się doradzić każdemu, kto ma pomysł na ciekawe inicjatywy skierowane dla mieszkańców gminy.

 

Centrum działa w oparciu o regulaminy:

Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach
Regulamin korzystania z infrastruktury Centrum Organizacji Pozarządowych
Regulamin korzystania ze wsparcia merytorycznego Centrum Organizacji Pozarządowych

 

W celu podjęcia współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej należy wypełnić formularz porozumienia.

Maj 2015Formularz porozumienia o korzystanie z wsparcia

 

Organizacje pozarządowe mają możliwość korzystania z pomieszczeń również poza czasem pracy biura. W tym celu należy podpisać umowę korzystania z pomieszczeń.

Maj 2015Umowa o korzystanie z pomieszczeń biurowych

 

Open Pop-up