Generator ofert i sprawozdań

Narzędzia systemu on-line: generator ofert i sprawozdań służą pełnej obsłudze procedury konkursowej dla ofert składanych w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy.

Wdrożony system obsługuje następujące procesy:

  1. publikacja ogłoszenia konkursowego (art. 13 ust. 1 Ustawy);
  2. złożenie oferty zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia (art. 14 i art. 19 Ustawy);
  3. dokonanie oceny złożonych ofert przez komisje konkursowe (art. 15 Ustawy);
  4. poprawienie oferty (ramowy wzór umowy z Rozporządzenia);
  5. sporządzenie list ofert dofinansowanych i niedofinansowanych (art. 15 ust 2h Ustawy);
  6. sporządzenie umów na finansowane zadania zgodnie z ramowym wzorem z Rozporządzenia (art. 15 ust. 4 Ustawy);
  7. sporządzanie aneksów (ramowy wzór umowy z Rozporządzenia);
  8. sporządzenie i obsługa sprawozdań (art. 18 Ustawy).
  9. System obsługuje oferty wspólne (art. 14 ust. 2 ustawy) oraz umowy wieloletnie (art. 16 ust. 3 Ustawy).

Dzięki wprowadzeniu systemu narzędzi on-line procedura konkursowa zostanie udoskonalona zarówno po stronie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jako ogłaszającej konkursy ofert, jak i po stronie zainteresowanych organizacji pozarządowych. Wszystkie etapy procedury będą prostsze w obsłudze, pozwolą na ograniczenie liczby błędów formalnych i rachunkowych przy przygotowywaniu ofert oraz na tworzenie prostych i poprawnych sprawozdań. Dużym udogodnieniem dla organizacji będzie automatyczne przypominanie o zbliżających się terminach (złożenia oferty, wysłania sprawozdania).

Usługa dostępu do Narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań została zakupiona przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

generator

 

Do pobrania: Składanie ofert – instrukcja

 

 

ue2

 

Open Pop-up