Biblioteczka

Right ArrowPOBIERZ Spis publikacji Centrum

 

20150623_163522 Marcin Dadel O projekcie i wniosku… dla początkujących i tych którzy chcą uporządkować wiedzę. Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2014 20150623_163956 Dawid Taylor Trener bez maski o coachingu biznesowym w prostych słowach Wolters Kluwer SA Warszawa 2015
20150623_163540 Beata Kwiatkowska Jak założyć spółdzielnię socjalną Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 201 20150623_164010 Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak Przedsiębiorczość Społeczna. Teoria i praktyka Wolters Kluwer SA Warszawa 2012
20150623_164039 Rafał Nawrocki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń ODDK Gdańsk 2015 20150623_163905 Marek Wirkus, Anna M.Lis Planowanie i rozwój nowcyh produktów . Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe CeDeWu Warszawa 2015
20150623_163931 Andrzej Sznajder Marketing sportu Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2015 20150623_164056 Bartosz Filip Malinowski, Marnin Giełzak Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu HELION Gliwice 2015
20150623_164022 Michał Kopczewski Praktyczne lekcje zarządzania projektami Helion Gliwice 2013 20150623_164105 Rafał Szczepniak Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team building i wypraw incentive.Poradnik dla menagera pensonalnego HELION Gliwice 2013
20150623_164148 Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski Metody zarządzania kulturą organizacyjną Difin Warszawa 2014 20150623_164121 Stanley E.Portny Zarządanie projektami dla bystrzaków wyd III Helion Gliwice 2013
20150623_164201 Janusz Fudaliński Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce Difin Warszawa 2013 20150623_164212 pod redakcją Aleksandra Surdeja Ewolucja w polityce publicznej Difin Warszawa 2013
20150623_164225 pod redakcją Arkadiusz Babczuk, Arkadiusz Talik Finansowanie sportu ze środków publicznych C.H.Beck Warszawa 2014 20150623_164248 Michael Pitchford, Paul Henderson Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2012
20150623_164312 Mike Green, Henry Moore , John O`Brien Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD w praktyce Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2013 20150623_164327 Steve Skinner Silniejsze Społeczności. Jak budować potencjał społeczności i saktora publicznego Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2014
20150623_164340 Alison Gilchrist Dlaczego relacje są ważne? Networking w rozwoju społecznościowym Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2014 20150623_164525 F.Ellen Netting, Peter M.Kettner, Steven L.McMurtry,Lori Thomas Makropraktyka pracy socjalnej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2014
20150623_164538 pod redakcją Marii Mendel i Bohdana Skrzypczaka Organizowanie Społeczności lokalnej, wspólnoty zmiany Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2014 20150623_164551 Magdalena Dudkiewicz, Barbara Bąbska,Agnieszka Skowrońska Organizowanie społeczności lokalnej- usługa społeczna Poradnik III Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2014
20150623_164606 Tomasz Kaźmierczak, Barbara Bąbska, Paweł Jordan, Magdalena Dudkiewicz, Maria Mendel, Magdalena Popłońska-Kowalska Organizator społeczności lokalnej-refleksyjny praktyk Poradnik I Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2014 20150623_164618 Barbara Bąbska, Marek Rymsza Organizowanie społeczności lokalnej- metodyka pracy środowiskowej Poradnik II Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2014
20150630_141036
Trzeci sektor, kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego NGOs
Projekt wciąż w budowie. Eksperci o organizacjach pozarządowych. Sektor w programach publicznych. Wizerunek i komunikacja nr 30 Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2/2013
20150630_141339 Trzeci sektor, kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego Nowe formy aktwności? Obywatele w mieście, nie tylko młodzi, komunikacja w dobie IT nr 31 Instytut Spraw Publicznych Warszawa 3/2013
20150630_141558 Trzeci sektor, kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego Społeczeństwo obywatelskie. W oczach wschodnich sąsiadów. Organizacje pozarządowe z perspektywy neokolonialnej. Młodzi aktywni? Nr 32 Instytut Spraw Publicznych Warszawa 1/2014 20150630_141805 Trzeci sektor, kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego Kropla w morzy. Poradnictwo prawne i obywatelskie- rola organizacji pozarządowych. Numer specjalny Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2014
20150630_141918 Trzeci sektor, kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego Jak wspierać rodziny? Perspektywa organizacji. Perspektywa administracji. Dobro wspólne numer specjalny Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2013/2014 20150630_142305 Ewa Woldan-Jakubczyk Jak założyć fundację i napisać jej statut, stan prawny 1.03.2013 Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2013
20150630_142539 Monika Chrzczonowicz,Aneta Krawczyk Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut, stan prawny 1.01.2014 Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2014 20150630_142549 Łukasz Waszak Jak korzystać z inicjatywy lokalnej, stan prawny 1.11.2014 Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2014
20150630_143205 Małgorzata Borowska, Izabela Dembicka-Starska Mocni w promocji. Podręcznik dla organizacji pozarządowych. ABC III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2012 20150630_143714 Marcin Dadel, Alina Gałązka Dotacje od administracji publicznej.Wniosek, umowa, sprawozdanie. ABC III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2014
20150630_143727
Teresa Zagrodzka, Tomasz Bruski
Podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, stan prawny 1.06.2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2012
20150630_140928 Trzeci sektor, kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego Aktywność obywatelska na wsi nr 29 Instytut Spraw Publicznych Warszawa wiosna 2013
20150630_140502 pod redakcją Arkadiusza Babczuka Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny. C.H.Beck Warszawa 2013 20150630_140357 Krzysztof Bakalarski Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych Difin Warszawa 2014
20150630_131139 redakcja Anna Kordasiewicz, Przemysław Sadura Edukacja obywatelska w działaniu Wydawnictwo Naukowe SHOLAR Warszawa 2013 20150630_131156 Anna Przybylska, Anna Giza Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej Wydawnictwo Naukowe SHOLAR Warszawa 2014
20150630_131437 pod redakcją Grzegorza Makowskiego, Małgorzaty Koziarek Wymiary użyteczności społecznej. Bieznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie. Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2009 20150630_131733 Krystyna Wojcik Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem wyd.V Wolters Kluwer SA Warszawa 2013
20150630_132001 Robert Barański, Anna Olejniczak Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną . C.H.Beck Warszawa 2012 20150630_132157 Anna Olejniczak, Robert Barański Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych. Dokumentacja stanowiąca narzędzie skutecznej i zgodnej z prawem działalności. C.H.Beck Warszawa 2013
20150630_132404 Jakub Kosowski Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Wolters Kluwer SA Warszawa 2012 20150630_132545 Paweł Suski Zgromadzenia i imprezy masowe wydanie 2 LexisNexis Warszawa 2010
20150630_133642 Stanisław Pieprzny Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych. Aspekty administracyjnoprawne wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2013 20150630_133838 Piotr Staszczyk Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz LexisNexis Warszawa 2013
20150630_134007 Emilia Kotnis-Górka, Mateusz Wysocki Organizacje pozarządowe. Zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze. HELION Gliwice 2011 20150630_134309 Tomasz Dyczkowski Controlling w organanizacjach pożytku publicznego. Perspektywa międzynarodowa. C.H.Beck Warszawa 2010
20150630_134454 Joanna Schmidt Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka SEDNO Wydawnictwo Akademickie Warszawa 2012 20150630_134626 Mark Smiciklas Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie HELION Gliwice 2014
20150630_134817 Rafał Nawrocki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń ODDK Gdańsk 2013 20150630_134934 Damian Cyman, Aleksandra Zaręba-Cyman Fundacje i stowarzyszenia. Prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją + suplement elektroniczny ODDK Gdańsk 2013
20150630_135208 pod redakcją Barbary Lewenstein, Jacka Schindlera, Ryszarda Skrzypca Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów spełczności lokalnych Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 201 20150630_135429 Marcin Dadel Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stan prawny 1.07.2013r. Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2013
20150630_135636 Michał Kurtyka, Gerard Roth Zarządanie zmianą. Jak połaczyć wizję, ludzi i organizacje w służbie strategii CeDeWu Warszawa 2012 20150630_135820 David Ogilvyo Ogilvyo o reklamie Studio Emka Warszawa 2013
20150630_140006 Pod redakcją Mirosław Stec, Marek Mączyński Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publiczynych na poziomie lokalnym. Wolters Kluwer SA Warszawa 2012 20150630_140226 redakcja naukowa Bogdan Dolnicki Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Wolters Kluwer SA Warszawa 2014
20150630_140333 Trzeci sektor, kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego Współpraca i rywalizacja. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim nr 28 Instytut Spraw Publicznych Warszawa jesień/zima 2012 2 20150623_164355 pod redakcją Marka Rymszy Praca środowiskowa w Polsce – tradycja i teraźniejszość Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2014
20150623_164415 Alan Twelvetrees Pracując ze społecznością Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2014 20150623_164428 Paul Henderson, David N.Thomas Umiejętności pomocne w pracy ze społecznością Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2013
20150623_164444 Alan Barr , Stuart Hashagen,Jane Dailly Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności. Podręcznik do planowania i ewaluacji MODEL ABCD. Poradnik do nauki ewaluacji i planowania w rozwoju społeczności LEAP Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l Warszawa 2013  20151109_164217  Poradnik. Modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Instytut Spraw Społecznych Sieć SPLOT
20151109_164251 Fundraising.Teoria i praktyka. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.Kraków 2014 20151109_164227 Maciej Gnyszka.Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podręcznik. Inspiracja i efekty Wydawnictwo HELION Gliwice
 20151127_122940  Organizacje pożytku publicznego. Uzyskanie statusu OPP,przywileje,obowiązki,kontrola.Stan prawny 9.11.2015.Monika Chrzczonowicz. Stowarzyszenie Klon/Jawor  20151127_122927  Ewa Woldan-Jakubczyk.Jak założyć fundacje i napisać jej statut,stan prawny 1.05.2015.Stowarzyszenie Klon/Jawor
 20151127_122914  Marcin Dadel. Ustawa o działalności pożytku publicznego, stan prawny 9.11.2015.Stowarzyszenie Klon/Jawor Model kontraktowania usług społecznych  Model kontraktowania usług społecznych
20160212_083858  Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna. Kalkulator podmiotów ekonomii społecznej.Podręcznik przygotowany pod redakcją Pawła Poławskiego i Dariusza Zalewskiego  20160323_151259  Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla początkujących. Poradnik dla organizacji pozarządowych. Człowiek- najlepsza inwestycja.
 20160330_184641  Fundusz Sołecki w pytaniach i odpowiedziach.
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 CCF20160425  Postawmy na efektywność i skuteczność. Podręcznik dobrych praktyk ekonomii społecznej. ROPS Katowice
 CCF20160425_0001 Działania na rzecz aktywnej integracji. ROPS Katowice  CCF20160425_0002
Współdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny. Waldemar Żbik
 20160624_145954  Jeszcze demokracja nie zginęła. Krystyna Skarżyńska, Ireneusz Krzemiński. Instytut Obywatelski  20160624_150005  Miasto w działaniu.Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej. Red. Przemysław Filar, Paweł Kubicki. Instytut Obywatelski.
 20160624_150014  Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi. Wojciech Kębłowski. Instytut Obywatelski  CCF12320160725  red. Alina Gałązka.Działalność odpłatna organizacji pozarządowych.Stowarzyszenie Klon/Jawor
 CCF12320160819  Pakiet startowy. Poradnik dla nowo powstałych organizacji pozarządowych. ABC III sektor. Stowarzyszenie Klon/Jawor
Open Pop-up