ASOS 2017

Y6BprHOpnVHY3KDhiZuk,start ASOS 2017 WWW

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Mogą one liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów:
1. edukacja osób starszych,
2. aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
3. partycypacja społeczna osób starszych,
4. usługi społeczne dla osób starszych.

Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wysokości dotacji.

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.

więcej informacji na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8436,konkurs-asos-edycja-2017.html

Zachęcam do kontaktu z Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej
tel. 733 928 283, mail: czerwionka-leszczyny@cris.org.pl
z przyjemnością pomożemy w pisaniu wniosków.

Open Pop-up