Szkolenie „Nowe wzory ofert realizacji zadania publicznego…”

class11

W Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej organizuje szkolenie w temacie: “Nowe wzory ofert realizacji zadania publicznego oraz zasady oceny merytorycznej wniosków konkursowych”.

Szkolenie odbędzie się 19 grudnia 2016 r. od godziny 17:30 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej, ul. 3 maja 19.
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej. W pierwszej części omówimy wszystkie nowe elementy oferty konkursowej, na które należy zwrócić uwagę przy składaniu wniosku. W drugiej omówimy standard oceny merytorycznej jaki powinien być stosowany przy pracach przedstawicieli komisji konkursowych oceniających wnioski w 2017 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15.12.2016 r. na adres czerwionka-leszczyny@cris.org.pl lub dostarczyć do siedziby COPiAS. Po tym dniu potwierdzimy udział zainteresowanym. Liczba miejsc jest ograniczona.

Open Pop-up