Podsumowanie „Konkursu Wiedzy o 3 Sektorze”

IMG_9814

Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 09 listopada 2016 r zorganizowało drugą edycję Konkurs Wiedzy o 3 sektorze.  W konkursie brało udział 39 osób w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Konkurs był podsumowaniem prowadzonych warsztatów w szkołach, mających miejsce we wrześniu bieżącego roku. Animator prowadzący warsztaty miał za zadanie przybliżyć młodzieży świat organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Konkurs odbył się w Centrum Kulturalno- Edukacyjnym i przybrał formę testu wiedzy połączonego
z podchodami w terenie. Forma testu pozwoliła młodzieży dobrze się bawić i zdobyć jeszcze więcej informacji na temat 3 sektora.
Młodzież podczas podchodów odwiedziła takie miejsca jak Centrum Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Społecznej, Centrum Informacji Turystycznej oraz Centrum Kulturalno-Edukacyjne
w Czerwionce, gdzie miała do wykonania różne zadania związane oczywiście ze organizacjami pozarządowymi i wolontariatem.
Analizując wyniki zeszłorocznego konkursu, 63% osób biorących udział w konkursie, odpowiedziało prawidłowo na ponad połowę pytań. W konkursie brało udział 30 osób.
W tym roku jak widać frekwencja wzrosła, ale jak mówią uczestnicy, biorący udział w konkursie po raz drugi „stopień trudności testu był zdecydowanie wyższy niż w ubiegłbym roku”.
5 grudnia podczas Dnia Wolontariusza 2016, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce o godzinie 17:00, dowiedzieliśmy się o wynikach tegorocznego konkursu. Zostały rozdane również nagrody zwycięzcom oraz dyplomy wszystkim uczestnikom.

Zwycięzcy w konkursie

W kategorii szkoła gimnazjalna:

I miejsce : Magdalena Burek

II miejsce Agata Zarzycka

III miejsce Martyna Żółkiewicz

 

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce: Jakub Rybok
Chcemy, aby konkurs wpisał się na stałe w kanon wydarzeń organizowanych w gminie i w kolejnych latach zyskiwał większą popularność, frekwencja oraz aby wzrastała wiedza młodzieży na temat organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Na portalu społecznościowym facebook’u została utworzona grupa „Młodzież w 3 sektorze”, która powstała z myślą o dzieleniu się wiedzą. Można tam znaleźć bazę podstawowej wiedzy na temat 3 sektora oraz jest dobrym źródłem komunikacji z/pomiędzy młodzieżą.

Konkurs wiedzy odpowiedzi

 

 

 

Open Pop-up