„Sport dla wszystkich” możliwość dofinansowania

MSiT_LOGO

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert  na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Zadania realizowane w ramach konkursu

  • Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:
  • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  • Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
  • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  • Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
  • Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-4) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 7 grudnia 2016 roku.

Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 30 stycznia 2017 r

Łącznej wysokości dotacji: 22 562 000 zł

 

Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1912,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html 

Open Pop-up